Åpent orgelgalleri, Stavanger domkyrkje

Arrangementsinformasjon

Norsk orgelfestival held open orgelgalleriet i Stavanger domkyrkje. 

Kom og sjå orgelet og klokkespelet i den historiske domkyrkja på nært hald. Gruppeturer på max 8 personar pr gong - noko venting må forventast. Det blir lagt ut lister nede i kyrkja der ein kan skriva seg opp på ønska tidspunkt for omvisinga.

orgel
orgelfestival
stavanger