Musikk mot natta: Ivan Sarajishvili speler Bach

Arrangementsinformasjon

Stavanger domkyrkje kl 22.00: Ivan Sarajishvili spelar utdrag frå den såkalla orgelmessa som vart publisert som det tredje bindet i Clavierübung (Klaverøvingar) av Johann Sebastian Bach. Stavanger domkor syng koralane før BWV 669 og 676-688. Dirigent: Oddgeir Kjetilstad. Verkpresentasjon av Vidar Vikøren.

--

This evening Ivan Sarajishvili will perform excerpts from Bachs' magnificent Clavierübung, part III, which is popularly known as Bach’s Organ Mass. Spoken introduction by Vidar Vikøren. The choir of Stavanger cathedral will sing the chorales before BWV 669 and 676-688. Conductor: Oddgeir Kjetilstad.


Preludium pro organo pleno BWV552/1


Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV669

Christe, aller Welt Trost BWV670

Kyrie, Gott heiliger Geist BWV671


Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV676

Dies sind den heiligen zehn Gebot BWV678


Wir glauben all in einen Gott BWV680

Vater unser in Himmelreich BWV682


Christ unser Herr zum Jordan kam BWV684

Aus tiefer Noth schrei ich zu Dir BWV686

Jesus Christus, unser Heiland BWV688


Fuga a 5 voci per organo pleno BWV552/2


Gratis inngang, kollekt ved utgangen. Free entry - retiring collection.

domkirke
orgelfestival
stavanger
aftenbladkort
sarajishvili

Ansvarsfraskrivelse

Billetter blir kun refundert ved avlyst arrangement.