Musikarprat med Magnus Andersson (Klassekampen)

Arrangementsinformasjon

Magnus Andersson kjem med eit oppfølgjande foredrag frå Norsk orgelfestival 2018, og ser på dei større spørsmåla kring formidling av orgelmusikk. Tittel på foredraget blir annonsert nærare festivaltidspunktet.

orgelfestival
stavanger