Avslutningskonsert med Hans-Ola Ericsson

Arrangementsinformasjon

Søndag 16/9 kl 18.00

Konsert med Hans-Ola Ericsson (orgel)

Stavanger konserthus

Varighet: 60 minutter

Billettar til denne konserten kan berre kjøpast via Stavanger konserthus sine nettsider og billettkontor https://www.stavanger-konserthus.no/event/orgelkonsert-med-hans-ola-ericsson/. Norsk orgelfestivals festivalpass og kurspass er gyldig adgangsteikn på konserten.

Nordens uomtvista orgelmeister, Hans-Ola Ericsson, avsluttar den 28. utgåva av Norsk orgelfestival med ein solo recital som verkeleg viser Stavangers største og mest imponerande orgel fram! Frå Johann Sebastian Bachs sine verk vert det spent ein boge til Ericsson sine eigne komposisjonar, som ved hjelp av elektronikk uttrykkjer dramaet i Bibelens siste bok, Johannes’ openberring.

We are proud to welcome Hans-Ola Ericsson, Scandinavia’s most internationally renowned organ soloist, to the organ of Stavanger concert hall. He will close the 28th edition of The Norwegian Organ Festival with a programme that illuminates the relation between old and new – bridging Bach with his own compositions, expanding the organ’s palette with electronic means.

Hans-Ola Ericsson (*1958): Melody to the Memory of a Lost Friend XIII (1985). For orgel og elektronikk / organ and electronics

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Praeludium und Fuge h-moll (BWV 544)

Hans-Ola Ericsson: Morbida, ma dolce sofferenza (2017) (Soft, but sweet suffering) For orgel og elektronikk  / organ and electronics

Stephen Ingham(*1951): Maroondah Merzbau (1993/96) For orgel og elektronikk / organ and electronics

Johann Sebastian Bach: O Mensch, bewein‘ dein Sünde Gross (BWV 622)

Hans-Ola Ericsson: Ur De fyra varelsernas Amen (1999-2000) / The Four Beasts' Amen (1999-2000). Mässa för orgel och elektronik utgående från och efter texter av Olov Hartman (1906-1982) / Mass for Organ and Electronics on basis of and with texts by Olov Hartman

- Sanctus - "Frön" / «The Seed»

- Agnus Dei - "…utgrenat…" «…branching out…»

- Postludium - "Spikar" / «Nails»


Norsk orgelfestival eies av Stavanger kirkelige fellesråd og støttes av Norsk kulturråd, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Bergesenstiftelsen.orgelfestival
stavanger
konserthuset
aftenbladet